Geen Patent op Zaden! Afdrukken E-mailadres
Geschreven door A Seed Europe   

www.aseed.net    24 maart 2010

Stop Monsantosizing zaden & voedselvoorziening ASeedEurope

Boeren vanover de hele wereld, telers en veredelaars, VN-instellingen en ontwikkelings- en milieuorgansisaties hebben bij herhaling hun bezorgdheid geuit over de toenemende monopolisering van zaden en dieren via patenten door agro-multinationals afgelopen jaren. Het verlies van onafhankelijkheid en toenemende schulden onder boeren, afname van plant- en dierdiversiteit en toenemende inperking van veredelings- en onderzoeksactiviteiten zijn enkele van de meest zorgwekkende effecten van deze ontwikkeling. Maar ondanks de alarmerende ervaringen is er tot nu toe geen zicht op juridische stappen om deze trend te stoppen.
De 'No Patents on Seeds'-coalitie tegen patenten op zaden en boerenorganisaties die deze coalitie steunen, gaven op 21 oktober 2009 een waarschuwing uit over een nieuwe klasse patenten voor planten en dieren, die een bedreiging vormt voor innovatie en voedselzekerheid.

Analyse van recente patentaanvragen door de mondiale top drie van de zaadbedrijven, Monsanto (VS), DuPont (VS) en Syngenta (Zwitserland) documenteert een opwaardse trend in patenten op planten en dieren afkomstig uit conventionele veredeling of fok. Deze patenten claimen zelfs oogsten en afgeleidde voedingsproducten als melk, boter en brood. Zo heeft bijvoorbeeld Monsanto in de agelopen 4 jaar, van 2005 tot 2009, bijna 150 patentaanvragen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) ingediend,die gerelateerd zijn aan plantenveredeling. Deze aanvragen laten een groeiende tendens zien richting het claimen van exclusief eigendomsrecht op niet slechts genetisch gemodificeerde planten en dieren, maar ook op bestaande biodiversiteit en conventionele teelt.
Door de term ‘Monsanto-sering’ te gebruiken, waarschuwt de oproep dat de hele voedselketen van zaadje tot voedselproductie onder controle zou kunnen komen van enkele grote internationale bedrijven zoals Monsanto, DuPont en Syngenta. Dit leidt naar een proces van oligopolies en groeiende concentratie met vernietigende gevolgen voor de bestaanszekerheid van boeren en de wereldwijde voedselzekerheid.
De waarschuwing werd uitgegeven op dezelfde dag dat de Speciale VN-Rapporteur over het recht op voedsel, Olivier de Schutter, zijn nieuwe rapport presenteerde aan de Algemene Vergadering van de VN, waarin hij waarschuwt dat patenten op zaden de voedselcrisis mogelijk vergroten.

 

G102303KNP25001

 

Praktische lijsten

Meld fouten en verbroken links