Home Keurmerken Voeding Weet wat je eet keurmerk
Weet wat je eet keurmerk Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Weet wat je eet   
zondag 09 november 2008 08:36

www.weetwatjeeet.nl    6 november 2008

Weet wat je eet: waarborg voor een schoon productweet wat je eet

De maatschappelijke organisaties achter Weet wat je eet  – Milieudefensie, Natuur en Milieu en Consumentenvereniging Goede Waar & Co – zijn met de tuinders verenigd in FrEsteem een constructieve samenwerking aangegaan. Vanuit het perspectief van Weet wat je eet is van groot belang dat de tuinders zich controleerbaar positief onderscheiden. Beide kanten hebben belang bij een goede profilering van een gezond kwaliteitsproduct, waarbij de risico’s van schadelijke residuen aantoonbaar zijn geminimaliseerd. De NGO’s zijn bereid aan FrEsteem toestemming te verlenen om stickers met het logo van weetwatjeeet.nl te gebruiken op hun producten die hiervoor in aanmerking komen, conform de punten die hieronder staan vermeld.

Bindende afspraken rond gebruik van bestrijdingsmiddelen en aanwezigheid van residuen

 • maximaal 3 residuen van bestrijdingsmiddelen per product
 • de gezamenlijke som van de opvulling van de gezondheidsnorm (ARfD) per aangetroffen stof bedraagt maximaal 100%
 • de opvulling van de wettelijke norm (MRL) per aangetroffen stof bedraagt maximaal 70%
 • vanzelfsprekend: binnen de gehele bedrijfsvoering geen enkel gebruik van verboden middelen
 • voor en tijdens de teelt van het product is géén gebruik gemaakt van een of meer stoffen van de door de NGO’s in december 2007 opgestelde zwarte lijst van schadelijke bestrijdingsmiddelen1
 • de telers geven de organisaties achter Weet wat je eet inzage in gebruik van middelen en alle beschikbare meetgegevens, onder meer door maandelijkse verstrekking van een overzicht

Overige uitgangspunten

 • streven naar residuvrije producten, onder meer door toepassing van geïntegreerde teeltmethoden
 • ambitieuze en afrekenbare doelstellingen voor minimaliseren van energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen
 • maximale inzet om lichthinder te beperken
 • verantwoorde landschappelijke inpassing van kassen: nieuwbouw zo situeren dat verrommeling van landelijk gebied en negatieve gevolgen voor natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen voorkomen wordt
 • verder terugdringen van vervuilende emissies van nutriënten (en nulemissie voor nieuwbouwbedrijven), onder meer door gebruik van schoon gietwater en water recirculeren en zelf reinigen: vermijden lozing van vuil water op het oppervlaktewater of riool


1 Het gaat bij de zwarte lijst van schadelijke bestrijdingsmiddelen om het afzien van gebruik van middelen met een of meer van de volgende werkzame stoffen: Amitrole, Captan, Carbendazim, Chloorpyrifos. Deltamethrin, Dicofol, Imidacloprid, Iprodion, Maneb, Metam Natrium, Methamidofos en Linuron. Klik hier voor meer informatie over de zwarte lijst van bestrijdingsmiddelen. (pdf)

 

P080611INT26901

 

Meld fouten en verbroken links