Home Links
Links E-mailadres

Banken en verzekeringsmaatschappijen
 • http://www.netwerkvlaanderen.be/
  Netwerk Vlaanderen vzw promoot het mens- en milieuvriendelijk omgaan met geld. De campagne ‘Mijn geld. Goed geweten?’ richt zich tegen investeringen van banken in wapens, bedrijven die mensenrechten schenden of het milieu ernstig vervuilen. Netwerk wil investeringen stimuleren die bijdragen aan een duurzame samenleving
 • http://www.banktrack.org/
  Een internationaal netwerk van ontwikkelings- mensenrechten en milieu- organisaties dat banken aanspoort om duurzaam te ondernemen (engelstalig)
 • www.eerlijkebankwijzer.nl
  Op de website van de Eerlijke Bankwijzer is te zien wat het beleid is van de Nederlandse banken op terreinen als milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, en wapenproductie en handel in wapens

Consumentenorganisaties en verantwoord consumeren

 • Netwerk Bewust Verbruiken
  Informatie- en aktienetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken wil stimuleren in Vlaanderen
 • Ethical Consumer
  Engelse consumentenorganisatie gericht op mensenrechten, duurzaamheid en dierenwelzijn
 • Stoere Vrouwen
  Plaatselijke groepen vrouwen die de strijd aangaan om winkels en consumenten op het spoor van de duurzaamheid te zetten
 • WikiFair
  WikiFair gaat over de duurzaamheid van consumentenproducten. Zij bevat productinformatie en -beoordelingen van experts en consumenten.
 • Rank a Brand
  Rank a Brand genereert scores van merken op de thema's Arbeidsomstandigheden, Mensenrechten, Milieu en Klimaatverandering.
 • GoedeWaar
  Vereniging voor mens-, dier- en milieuvriendelijk consumeren
 • FairTrade
  FairTrade Original importeert food en non-food producten van handelspartners uit 26 ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en verkoopt deze op de Nederlandse en Europese markt. Fair Trade Original werkt vanuit de visie dat handel een motor is voor ontwikkeling
 • GreenBazar
  Duurzame producten en diensten, doorgelicht door o.a. Netwerk Bewust Verbruiken
 • EerlijkWinkelen.nl
  Website om consumenten kennis te laten maken met eerlijker en milieuvriendelijker consumeren
 • SuperMacht
  De campagne supermacht.nl belicht de problematiek van de macht van Nederlandse supermarkten in de hele keten, van producent tot consument, en werkt aan alternatieven die rekening houden met de belangen van mens en milieu
 • VoetenBank
  Op deze Mondiale Voetafdruk-site vindt u informatie over de Mondiale Voetafdruk, een snelle berekening van uw eigen Voetafdruk en tips om uw Voetafdruk te verkleinen
 • Consumenten.Startpagina
  Algemene consumenten startpagina
 • Consuminderen.Startpagina
  Startpagina met links tbv. consuminderen
 • Duurzame-Producten.Startpagina
  Startpagina met links naar sites over duurzame producten
 • Duurzaam-Consumeren.Startkabel
  Startpagina met links tbv duurzaam consumeren


Naar begin pagina
Dierenwelzijn

 • Eyes on Animals
  Eyes on Animals komt op voor de belangen van boerderijdieren. Zij bezoekt ook slachterijen en veemarkten en gaat in gesprek met transporteurs en de overheid
 • AnimalFreedom
  Animalfreedom bevrijdt geen dieren, maar probeert mensen te bewegen om vastgeroeste ideeën over onethisch diergebruik los te laten
 • Bont Voor Dieren
  Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren
 • Proefdiervrij
  Proefdiervrij zet zich uitsluitend in voor de belangen van proefdieren. Online is de Cosmeticagids van Proefdiervrij (http://www.cosmeticagids.nl/) te raadplegen: was- en schoonmaakmiddelen, dierenvoeding en andere producten die dierproefvrij geproduceerd zijn
 • Wakker Dier
  Wakker Dier is de grootste dierenbeschermingsorganisatie die zich exclusief richt op het afschaffen van de bio-industrie
 • Varkens in Nood
  Met beschaafde en spraakmakende campagnes probeert Varkens in Nood publiek, politiek, supermarkt en ook varkensboeren ervan te overtuigen dat onze varkens een beter leven verdienen
 • Dierenbescherming
  De dierenbescherming komt op voor de belangen van alle dieren
 • www.veganisme.org
  De doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme is het bevorderen van een veganistische leefwijze en het beëindigen van de exploitatie van dieren

Naar begin paginaDuurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • www.allesduurzaam.nl
  Informatie over duurzame producten en diensten, met adressenlijsten
 • www.hier.nu
  De HIER Klimaatcampagne is een krachtenbundeling van ruim 40 maatschappelijke organisaties die zich grote zorgen maken over klimaatverandering. De campagne betrekt Nederland bij het klimaatprobleem als bij de oplossingen, zowel HIER in Nederland als DAAR in ontwikkelingslanden, waar men de ernstige gevolgen van klimaatverandering (vooral als gevolg van energiegebruik in de rijke landen) al aan den lijve ondervindt
 • www.menta.nl
  Zoekmachine naar onderwerpen op het gebied van duurzame ontwikkeling
 • www.omslag.nl
  Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  Startpagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naar begin paginaHandel en globalisering

 • Globalinfo.nl 
  Actiewebsite met informatie over globalisering
 • SOMO
  SOMO is een non-profit onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 1973 onderzoek doet naar de gevolgen van bedrijfsbeleid van Multinationale Ondernemingen (MNO's) en naar de gevolgen van de internationalisering van het bedrijfsleven voor met name ontwikkelingslanden
 • Bureau Ver(?)Antwoord
 • Geeft op uiteenlopende manieren informatie over eerlijke handel. Zo wil zij een bijdrage leveren aan de groei van de verkoop van deze producten en aan de kennis van mensen m.b.t. (eerlijke) handel
 • Supermacht 
  De campagne supermacht.nl belicht de problematiek van de macht van Nederlandse supermarkten in de hele keten, van producent tot consument, en werkt aan alternatieven die rekening houden met de belangen van mens en milieu

Naar begin paginaKeurmerken

Naar begin paginaKleding

 • De Schone Kleren Kampagne
  Richt zich op verbetering van de arbeidssituatie in de kleding en sportschoenenindustrie wereldwijd en het verhogen van bewustwording over arbeidsrechten en milieu
 • www.schonekleren.be
  De Vlaamse variant van de Schone Kleren Kampagne, gericht op België
 • Kledingchecker 
  Informatie over kledingmerken en kledingproductie
 • Made-by
  Duurzaam geproduceerde modemerken en een kledingtracker
 • Fairwear.nl
  Samenwerkingsverband van kledingbedrijven die de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de arbeidsomstandigheden waaronder hun kleding geproduceerd wordt. Met deelnemerslijst

Naar begin paginaLanden

 • Afrika Nieuws
 • Landelijke India Werkgroep
  De LIW zet zich in tegen sociaal onrecht, aantasting van het milieu en schending van de mensenrechten. Thema's zijn onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen en kinderarbeid
 • www.noticias.nl (Latijns-Amerika)
  Platform Latijns-Amerika in Nederland. Een digitaal platform voor sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties en initiatieven in Nederland die zich richten op Latijns-Amerika

Naar begin paginaLife-style

Naar begin paginaMensenrechten en vakbondsrechten

 • http://www.amnesty.nl/
  Amnesty International zet zich in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaal-economische rechten onder Amnesty’s mandaat
 • http://www.business-humanrights.org/
  Organisatie die de handel en wandel van ruim 4000 bedrijven in 180 landen volgt op het gebied van mensenrechten en milieu
 • www.stopchildlabour.eu
 • De missie van de campagne 'Stop kinderarbeid. School, de beste werkplaats' is om kinderarbeid vanuit Europa wereldwijd te bestrijden.

Naar begin paginaMilieu

 • http://www.milieucentraal.nl/
  Site met praktische tips op milieugebied. Met de mogelijkheid om zelf vragen te stellen
 • http://www.milieudefensie.nl/
  Milieuorganisatie. Als Nederlands lid van de wereldwijde milieukoepel Friends of the Earth International, speelt Milieudefensie een belangrijke rol in de internationale milieubeweging, zoals op het gebied van klimaatverandering en van globalisering
 • http://www.greenpeace.nl/
  Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu
 • www.milieu-nieuws.nl
  Informatie- en discussieplatform
 • www.energievreters.be
  Informatie over energieverbruik van apparaten + een module om nieuwe apparaten onderling op energieverbruik met elkaar te vergelijken
 • www.snm.nl
  Stichting Natuur en Milieu. Streeft naar duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen
 • http://www.top10.hier.nu/
  De top 10 van de energiezuinigste TV’s, auto’s, vriezers, koelkasten, wasmachines en vaatwassers op de Nederlandse markt
 • http://www.topten.be/
  De meest energiezuinige toestellen die die verkrijgbaar zijn op de Belgische markt
 • http://recyclingnetwerk.org/
  Recycling Netwerk is een coalitie van (milieu) organisaties die zich inzetten voor duurzaam beheer van afval en grondstoffen
 • http://www.energieaanbieding.com/bespaartips/ Energiebespaartips


Naar begin paginaVoeding

 • Foodwatch
  Foodwatch is een organisatie die opkomt voor ons recht op veilig en goed voedsel en maakt zich sterk voor de keuzevrijheid van consumenten. Zij onderzoekt misleidende claims van de producenten.
 • Voedingscentrum
  Stichting die gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid om wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over voeding en voedsel. Hiermee wordt beoogt dat consumenten steeds meer bewust worden van hun eigen rol in de voedselketen, waardoor zij beter in staat zijn om bewuste keuzes te maken.
 • http://www.weetwatjeeet.nl/
  Houdt zich bezig met gifresten op groenten en fruit. Vergelijkt supermarkten onderling op hun prestaties op het gebied van onkruidbestrijdingsmiddelen. Produceert de Groente- en Fruitwijzer
 • http://www.fairfood.nl/
  Fairfood is een campagne- en lobbyorganisatie zonder winstoogmerk, die de consument aanspoort en in staat stelt faire producten te eten en te drinken. Met een productenlijst welke merken fair of unfair zijn
 • http://www.voedselencyclopedie.nl/
  Voeding heeft niet alleen met gezondheid te maken, maar ook met ongelijkheid, armoede, politiek, milieu en dierenwelzijn. De voedselencyclopedie gaat met name over deze aspecten.
 • www.foodlog.nl
  Verhalen over eten en wat je ervan weten wilt. Internetkrant waar halve en hele onwaarheden enthousiast worden gefileerd
 • Taste the Waste
  Documentaire + ondersteunende website over voedselverspilling
 • http://www.biologische.startpagina.nl/
  Startpagina biologische producten


Naar begin paginaWapenhandel

 • http://www.stopwapenhandel.org/
  De Campagne Tegen Wapenhandel doet onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid naar wapenhandel en brengt de resultaten in het voetlicht
 • http://www.fataltransactions.nl/
  De internationale campagne Fatal Transactions wil dat de opbrengst uit de handel in grondstoffen niet langer leidt tot geweld en conflict. Grondstoffen moeten bijdragen aan vrede en ontwikkeling in Afrikaanse landen. Dat kan door over te stappen van fatal transactions naar fair transactions

Naar begin paginaToerisme- Nog niet gecategoriseerd -


 • http://www.greenmonday.nl/
 • Greenmonday richt zich op organisatie– en communicatieactiviteiten in de internationale non–profitsector
 • http://www.lokaalmondiaal.net/
  Lokaalmondiaal maakt journalistieke televisieproducties, en organiseert journalistieke debatten en uitwisselingsprogramma's. Door internationale onderwerpen vanuit het lokale en regionale perspectief te belichten wil lokaalmondiaal bewustwording creëren over internationale samenwerking en respect voor culturen bevorderen
 • WECF
  Women in Europe for a Common Future is een netwerk van organisaties in 40 landen in Europa en Centraal Azië. WECF helpt vrouwen om hun woonomgeving gezonder en duurzamer te maken.

Naar begin pagina

 

Meld fouten en verbroken links