Home Energie Energiemaatschappijen 'Groen' gas niet altijd duurzaam
'Groen' gas niet altijd duurzaam Afdrukken E-mailadres
Energie - Energiemaatschappijen
Geschreven door Natuur en Milieu   

www.natuurenmilieu.nl    10 mei 2011

Groen gas, gemaakt uit biomassa, is de laatste jaren sterk in opkomst als nieuwe vorm van duurzame energie. Groen gas is  echter - in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden - niet per definitie 'groen' . Dit concludeert Natuur & Milieu in het rapport Heldergroen gas, dat vandaag verschijnt. 'Verstrek alleen subsidie voor duurzame energieproductie (SDE) als het gas voldoet aan duurzaamheidseisen', zegt Ron Wit van Natuur & Milieu.

Groen gas biedt mooie kansen voor de economie en oplossing van het klimaatprobleem. Er is echter nog weinig aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van de  productie van groen gas. Het gevaar bestaat dat, net als bij biobrandstoffen voor het verkeer,  eerst een hype wordt gecreëerd en de overheid vervolgens investeringen stimuleert die bij nader inzien onvoldoende duurzaam en kostenefficiënt zijn. In het rapport is een lijst opgenomen met goede en foute grondstoffen voor de productie van groen gas. Goed zijn gft-afval of zuiveringsslib van rioolwater, slecht zijn landbouwgewassen of reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.

Gas is pas groen als de gebruikte biomassa gegarandeerd tot klimaatwinst leidt én niet concurreert met de voedselproductie voor mens en dier. Het rapport van Natuur & Milieu concludeert dat sommige vormen van groen gas inderdaad niet duurzaam zijn, waardoor het klimaateffect negatief kan uitpakken.  Zo kan maïs beter voor voedsel of veevoer worden ingezet dan voor de productie van biogas, maar ook veel reststromen uit de voedselverwerkende industrie kunnen beter als veevoer worden gebruikt.  Andere reststromen,  zoals GFT-afval, kunnen wel duurzaam worden vergist voor de productie van groen gas.


Rapport 'Heldergroen gas' >>>

 

Meld fouten en verbroken links